Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) platné od  01.04.2014 aktualizované 25.5.2018

1. Úvod, vymezení pojmů
1.1. Provozovatel internetového obchodního systému www.eshop-rychle.cz/nakladnidisky (dále též e-shop) provozuje tento systém za účelem uzavírání kupních smluv na dodávku nákladních diskových kol mezi prodávajícím a kupujícím.
1.2  Prodávajícím je provozovatel e-shopu, společnost Renascoop, export-import, s.r.o., Vevčice 1, 671 53 okres Znojmo  IČ: 46992421, DIČ: CZ46992421, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd.C., vl.8610.  Činnost je vykonávána výhradně z provozovny prodávajícího: Vevčice 1, 671 53 okres Znojmo
1.3  Kupujícím je dle příslušných zákonných ustanovení zákazník - podnikající subjekt
1.4. Kupující  pokračuje v nákupu dle našeho návodu :„JAK  NAKUPOVAT“.
1.5  Jednoznačným identifikátorem zboží jsou jeho údaje uvedené v parametrech – hloubka, průměr středového otvoru, průměr rozteče kružnice, počet upínacích otvorů na matice, typ otvorů na matice, ventil, váha a výrobce.

2. Registrace a vstup do obchodu.
2.1. Vstup do internetového obchodního systému www.eshop-rychle.cz/nakladnidisky je umožněn  kupujícímu  bez registrace.
2.2. Pro objednání zboží není nutná  registrace.
2.3. Registrace
Je vyplnění elektonického formuláře, který obsahuje pole pro vyplnění údajů o kupujícím včetně osobních údajů. Registrace není podmínkou pro využívání E-Shopu.

3. Ceny a závaznost objednávky, uzavření kupní smlouvy, dodací termíny
3.1. Ceny u zboží  jsou závazné, a to až do doby jejich změny.
3.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.
3.3. Odeslaná objednávka je závazná. Prodávající neprodleně po doručení objednávky potvrdí kupujícímu v elektronické formě obdržení objednávky. Doručením tohoto potvrzení je objednávka ze strany prodávajícího přijata, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy.

3.4  Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si před jejím odesláním přečetl tyto VOP, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí.

3.5  Dodací  lhůta je do 24 hodin od vyzvednutí zboží ze skladu prodávajícího a kupující musí zaslat objednávku minimálně jeden pracovní den před plánovanou nakládkou a to do 15.00 hodin. Objednávky učiněné v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu budou zpracovány následující pracovní den a dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena.
Dodací termín může být přiměřeně prodloužen z důvodů, na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody jsou zejména výpadek dopravní cesty, zpoždění dodávky od dodavatele, stávka apod. Takovéto prodloužení dodacího termínu není považováno za  podstatné porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy ze strany prodávajícího a není důvodem k odstoupení od kupní smlouvy. O prodloužení termínu dodání a důvodech bude kupující prodávajícím vhodným způsobem informován.
3.6  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a následné uzavření kupní smlouvy, bude-li objednávka zjevně nesrozumitelná, neúplná, bude obsahovat protichůdné údaje. O odmítnutí objednávky není prodávající zákazníka povinen informovat. Rovněž je prodávající oprávněn odmítnout objednávku zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné údaje.
3.6 Platí výhrada prodeje prvnímu kupujícímu.

4. Způsob platby
4.1. Platba za zboží objednané prostřednictvím e-shopu je realizovaná na dobírku a nebo převodem na běžný účet.

5. Způsob dopravy
5.1. Doprava zboží ke kupujícímu je realizována společností Geis, DHL nebo Svoboda International Transport, Praha.
5.2. Prodávající může i bez předchozího upozornění změnit dopravní společnost.
5.3. Přeprava diskových kol je zdarma.
1. Platba na účet společnosti Renascoop, export-import,s.r.o. Vevčice1,  671 53 okres  Znojmo – před nebo po dodání zboží.  

2. Platba prostřednictvím přepravní firmy „na dobírku“ při převzetí zboží.


6. Odstoupení od kupní smlouvy, záruka vrácení peněz
6.1.  Právo kupujícího  na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V jiných než zákonem uvedených případech není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2. Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta, pokud zboží bude poškozeno nebo ponese známky použití..
6.3. Náklady za zpětnou přepravu vráceného zboží  hradí kupující.
6.4. Postup při uplatnění nároku - vrácení zboží :
Nepoužité zboží (na disk nebyla nasazena pneumatika , disk nemá poškozenou povrchovou úpravu) zašle kupující  na adresu provozovny prodávajícího (ne na dobírku):  Renascoop, export-import, s.r.o. Vevčice 1,  tel.: 602812128,   e-mail : krejcova@nakladnidisky.cz. Spolu se zbožím zašle kopii faktury. V případě, že již byla faktura uhrazena ,převede prodávající zaplacenou částku za zboží kupujícímu nejpozději do 10 dnů. Od této částky budou odečteny náklady na přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.
V případě, že faktura za zboží nebyla ještě uhrazena, budou náklady na přepravu vyčísleny kupujícímu a vyfakturovány. Kupující je povinen uhradit tyto náklady prodávajícímu do 10 dnů ode dne vystavení příslušného daňového dokladu.

6.5  Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodů, které mu brání v jejím plnění, a na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody jsou zejména neočekávaná nedostupnost zboží u dodavatele, neohlášené a náhlé navýšení nákupní ceny ze strany dodavatele prodávajícího apod.

7. Záruční podmínky, reklamace
7.1  Na zboží dodané na základě kupní smlouvy uzavřené dle obchodního zákoníku poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

8. Ochrana osobních údajů, archivace smluv
8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.
8.2. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů .Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.
8.3. Uzavřené kupní smlouvy nejsou přístupné třetím osobám. Prodávající kupní smlouvy (přijaté objednávky) nearchivuje

8.4.Kupující souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů. Prodávající nakládá s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamantu a Rady /EU/ č. 2016/679.

9. Rozhodčí doložka
9.1  Prodávající a kupující uzavřeli tuto rozhodčí doložku:
Všechny spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP mezi prodávajícím a kupujícím a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a  Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Kupující souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce s účinky písemné zásilky.
10.2 Kupující souhlasí s tím, že za doručenou zásilku zboží se považuje i nepřevzetí zásilky a její vrácení zpět prodávajícímu. Účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručeného zboží.
10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.